FŐOLDAL
Fogalmak
Régi értékpapír webáruház
Automobil, autóalkatrészek és repülőgépek
Ásványvíz-, szénsav- és szikvízgyárak

Bankok és takarékpénztárak

Biztosító intézetek
Bőr- és cipő-részvénytársaságok
Cukor-, cukorka- és csokoládégyárak
Élelmiszer-, hús-, jég-, konzerv- és állatkereskedelem
Építő részvénytársaságok
Építőanyag- és téglagyárak
Faipari részvénytársaságok
Filmipari, színház- és casino-részvénytársaságok
Fürdő- és szanatórium-
részvénytársaságok
Gumiáruk, kötszerek és orvosi műszerek
Háztulajdonos-
részvénytársaságok
Ingatlanforgalmi és parcellázó részvénytársaságok
Kereskedelmi és ipari részvénytársaságok
Kőolaj-, olajipari és aszfaltgyár-
részvénytársaságok
Kőszénbánya- és szénkereskedelmi részvénytársaságok
Közlekedési vállalatok
Malom részvénytársaságok
Mezőgazdasági ipar és állattenyésztés
Nyomdai, könyv-, hírlapkiadó- és sokszorosító vállalatok
Papír-, írószer- és betűöntőtársaságok
Raktárház- és műhelytelep-
részvénytársaságok
Szállítási és utazási részvénytársaságok
Szálloda-, panzió- és kávéház részvénytársaságok
Szeszipari részvénytársaságok
Textil- és kézműáru-
részvénytársaságok
Üveg- és porcelángyárak
Vas-, fém-, gépipari és műszaki részvénytársaságok
Vegyipari részvénytársaságok
Világítási (gáz-, acetilén-, izzófény-) részvénytársaságok
Villamossági részvénytársaságok
Különféle részvénytársaságok
Hitelszövetkezetek
Ipari, kereskedelmi és egyéb szövetkezetek

Állampapírok, Kötvények,
Budapest Kölcsönök

Külföldi részvénytársaságok
Hasznos linkek...
Információ, kérdés
   
 
   

 

Régi értékpapír vásárlás >>

 

Kőolaj-, olajipari és aszfaltgyár-részvénytársaságok


Allina Károly és Társa Gyanta és Ásványolaj Ipar Részvénytársaság (1923)

Astra Olaj- és Vegyipari Részvénytársaság (1916)

Ásványolajtermékek Import Részvénytársaság (1920)

Ásványolajtermékek Kereskedelmi Részvénytársaság (1923)

Aszfalt - és Kátrányipar Részvénytársaság (1908)

Baracs Ásványolaj és Vegyitermékek Részvénytársaság (1920)

Biber Művek Kátrányipari Részvénytársaság (1923)

Budapesti Ásványolajgyár Részvénytársaság (1884)

Continental Olajipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (1923)

Danubia Kőolaj- és Vegyipari Gyár Részvénytársaság (1921)

Deutsch Benő Olajkereskedelmi és Ipari Részvénytársaság (1920)

Finomitott Vacuum Olajok Kereskedelmi Részvénytársaság (1904)

Geszti György Olaj és Műszaki Kereskedelmi Részvénytársaság (1924)

Gyári Anyag- és Olajbeszerző Részvénytársaság (1924)

Győri Olajgyár Meller Ignác és Társai Részvénytársaság (1907)

Hazai Kőolajipar Részvénytársaság (1906)

Kárpáthia Olajkereskedelmi Részvénytársaság (1918)

Köolajfinomitógyár Részvénytársaság (1882)

Kőolajgyár Részvénytársaság (1906)

Középgaliciai Nyersolajipar Részvénytársaság (1918)

Központi Ásványolajipari Részvénytársaság (1923)

Magyar Amerikai Petróleum Részvénytársaság (1921)

Magyar Asphalt Részvénytársaság (1878)

Magyar Asphalt Részvénytársaság 200 korona 1920

Magyar Ásványolajfinomítók Egyesülése Részvénytársaság (1918)

Magyar-Belga Ásványolaj Részvénytársaság (1922)

Magyar-Belga Ásványolaj Részvénytársaság (Csepel) Budapesti Fiókja

Magyar és Galíciai Naphta Mélyfúrási Vállalat Részvénytársaság

Magyar és Galiciai Naphtaipar Részvénytársaság (1895)

Magyar Fantó Művek Részvénytársaság (1869)

Magyar Olaj- és Vegyiipar Részvénytársaság (1916)

Magyarországi Bánya és Petroleum Részvénytársaság

Magyarországi Bánya és Petroleum Részvénytársaság részvény 200 korona 1905

Magyar Petróleum Ipar Részvénytársaság (1884)

Magyar-Román Ásványolaj Részvénytársaság (1917)

Marosvásárhelyi Kőolajfinomítógyár Részvénytársaság

Marosvásárhelyi Kőolajfinomítógyár Részvénytársaság 200 korona 1918

Mezőgazdasági Olajkereskedelmi Részvénytársaság (1924)

Mineralia Olajkereskedelmi Részvénytársaság (1923)

Nafta Részvénytársaság (1924)

Nemzetközi Kőolaj-Ipari Részvénytársaság

Nemzetközi Kőolaj-Ipari Részvénytársaság részvény 200 korona 1895

The Neuchatel Asphalte Company Limited (London) Budapesti Telepe (1870)

Nyírbogdányi Petróleum Gyár Részvénytársaság (Budapest) Gyártelepe (1922)

Nyugatmagyarországi Olaj és Vegyipar Részvénytársaság (Győr) (1924)

Olajművek Részvénytársaság Kohn Adolf és Társa (Budapest) Győri Gyár Telepe (1851)

Olajművek Részvénytársaság Kohn Adolf és Társa 200 korona 1919 Győr Olajművek Részvénytársaság Kohn Adolf és Társa 10 pengő 1926

Olajtermékek Kereskedelmi Részvénytársaság

Pannónia Petra Ásványolajipar Részvénytársaság (1917)

Pátria Kőolajipar Részvénytársaság (1912)

Petronafta Részvénytársaság (1923)

Phöbus Műszaki és Olajkereskedelmi Részvénytársaság (1921)

Photogén Ásványolajtermékek Kereskedelmi Részvénytársaság

Photogon Forgalmi Részvénytársaság (1895)

Polonia Naphta Részvénytársaság (1921)

Részvénytársaság Kőolaj Kutatására (1895)

Shell Kőolaj Részvénytársaság (1925)

Steaua Magyar Kőolajkereskedelmi Részvénytársaság (1922)

Steaua Kőolajkereskedelmi Részvénytársaság (Budapest) Debreceni Fiókja

Szabadalmazott Olajtisztítógyár Részvénytársaság (1916)

Turka Petróleumterületeket Kihasználó és Értékesítő Részvénytársaság (1915)

Unió Olaj-, Gépzsír- és Vegyiipari Gyár Részvénytársaság (1920)

Unió Petróleumipar Részvénytársaság (1906)

Vacuum Oil Company Részvénytársaság (1899)

Vulkán Olaj- és Vegyipari Részvénytársaság (1922)

Wega Ásványolajkereskedelmi és Vegyipari Részvénytársaság (1924)

 

Régi értékpapír vásárlás >>

 

 


részvények - kötvények - részvénytársaság - csekkek - eladó részvény és kötvény - értékpapír vásárlás - tőzsde
történelmi értékpapírok - békekölcsön - tervkölcsön - záloglevél - államadóssági kötvény - járadékkölcsön - font
gulden - forint - korona - pengő - dollár - márka - névérték - osztalék szelvény - index - árfolyam - piac - hozam - rt
élvezeti jegy - okirat - tözsrészvény és elsőbbségi részvény - részjegy és üzletrész - kárpótlási jegy - sorsjegyek
iroda és lakás kreatív dekorációs kellék - klasszikus és modern lakberendezés - kupon - kompasz - compass
© Részvény-Kötvény 2009-2014 - reszvenykotveny.hu