FŐOLDAL
Fogalmak
Régi értékpapír webáruház
Automobil, autóalkatrészek és repülőgépek
Ásványvíz-, szénsav- és szikvízgyárak

Bankok és takarékpénztárak

Biztosító intézetek
Bőr- és cipő-részvénytársaságok
Cukor-, cukorka- és csokoládégyárak
Élelmiszer-, hús-, jég-, konzerv- és állatkereskedelem
Építő részvénytársaságok
Építőanyag- és téglagyárak
Faipari részvénytársaságok
Filmipari, színház- és casino-részvénytársaságok
Fürdő- és szanatórium-
részvénytársaságok
Gumiáruk, kötszerek és orvosi műszerek
Háztulajdonos-
részvénytársaságok
Ingatlanforgalmi és parcellázó részvénytársaságok
Kereskedelmi és ipari részvénytársaságok
Kőolaj-, olajipari és aszfaltgyár-
részvénytársaságok
Kőszénbánya- és szénkereskedelmi részvénytársaságok
Közlekedési vállalatok
Malom részvénytársaságok
Mezőgazdasági ipar és állattenyésztés
Nyomdai, könyv-, hírlapkiadó- és sokszorosító vállalatok
Papír-, írószer- és betűöntőtársaságok
Raktárház- és műhelytelep-
részvénytársaságok
Szállítási és utazási részvénytársaságok
Szálloda-, panzió- és kávéház részvénytársaságok
Szeszipari részvénytársaságok
Textil- és kézműáru-
részvénytársaságok
Üveg- és porcelángyárak
Vas-, fém-, gépipari és műszaki részvénytársaságok
Vegyipari részvénytársaságok
Világítási (gáz-, acetilén-, izzófény-) részvénytársaságok
Villamossági részvénytársaságok
Különféle részvénytársaságok
Hitelszövetkezetek
Ipari, kereskedelmi és egyéb szövetkezetek

Állampapírok, Kötvények,
Budapest Kölcsönök

Külföldi részvénytársaságok
Hasznos linkek...
Információ, kérdés
   
 
   

 

Régi értékpapír vásárlás >>
Historische Wertpapiere zu kaufen >>
Old share certificates and bonds to buy >>

 

Külföldi részvénytársaságok


Ausztria

Allgemeine Österreichische Bodencredit-Anstalt (1863)

Allgemeine Sparkasse in Linz
Linzi Általános Takarékpénztár (1849)

Bank für Oberösterreich und Salzburg
Felsőausztria és Salzburgi Bank (1969)

Central-Wechselstuben AG Niederlassung Wien
Központi Váltóüzlet Részvénytársaság (Budapest) Bécsi Fiókja (1918)

Erste Österreichische Sparcasse
Első Osztrák Takarékpénztár (1819)

Hauptbank für Tirol Und Vorarlberg (1904)

Hermes Ungarische Allgemeine Wechselstuben AG Filiale Wien -
Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság (Budapest) Bécsi Fiókja) (1911)

Intercontinentale AG Für Transport & Verkehrwesen Vor M. S. & W. Hoffmann (Budapest) Filiale in Wien (1919)
Intercontinentale Szállítmányozási és Közlekedési Részvénytársaság ezelőtt Hoffmann S. és V. (Budapest) Bécsi Fiókja

Italo-Wiener Creditbank

Kahlenberg Aktiengesellschaft (1873) korábban Kahlenberg Eisenbahn Gesellschaft, System Rigi

Kärtnerische Sparkassa Klagenfurt Részvénytársaság (1835)

Mercurbank (1887)

Neusiedler Aktiengesellschaft für Papierfabrikation
Nezsideri Papírgyártó Részvénytársaság (1870)

Niederösterreichische Escompte Gesellschaft
Alsóausztriai Leszámítoló Bank (1853)

Oberösterreichische Landes- Hypothekenanstalt

Österreichische Credit Anstalt Für Handel Und Gewerbe
Osztrák Hitelintézet a Kereskedelem és Ipar Részére (1855)

Oesterreichisches Credit Institut
Osztrák Hitelintézet (1896)

Österreichische Hypothekenbank
Osztrák Jelzálogbank (1898)

Steiermärkische Escompte Bank (1864)

Ungarische Verkehrsbank AG Filiale Wien
Magyar Forgalmi Bank Részvénytársaság (Budapest) Bécsi Fiókja (1916)

Wiener Bank Verein (1869)

 

Cseh-Szlovákia

Akciova Spol. Nobel. (Trenčin)
Bickford, Bratislava (Trencsén)
Nobel Bickford Aktiengesellschaft (Trentschin)

Aktiengesellschaft der Troppauer Tučh Und Schafwollwaren Fabriken Jacob Quittner Söhne - Opava (1910)

Apolló Raffineria Mineralnych Olejov Uč. Spol.
Apolló Kőolajfinomítógyár Részvénytársaság
Apolló Mineralölraffinerie Aktiengesellschaft (1895)

Asekuračni Spolek Prumislu Cukrovarnického V Praze
Prágai Cukoripar Biztosító Egyesület
Assekuranzverein der Zuckerindustrie Prag (1861)

Berego-Mukačevská Banka (Mukačevo)
Bereg-Munkácsi Bank
Bereg-Munkácser Bank (1863)

Bratislavská Obchodná a Uverna Banka Uč. Spol.
Bratislavai Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság - Pozsony
Bratislavaer Handels und Creditbank AG. (1903)

Bratislavská J. Roth Akc. Spol.
Bratislavai Roth Gy. Részvénytársaság - Pozsony
Bratislavaer G. Roth Aktiengesellschaft (1870)

Bratislavská Vąeobecná Banka Uč. Spol.
Bratislavai Általános Bank Részvénytársaság - Pozsony
Bratislaver Allgemeine Bank Aktiengesellschaft (1869)

Cukrovary Carola Stummera Uč. Spol. - Trnava
Stummer Károly Cukorgyárak Részvénytársaság - Nagyszombat
Carl Stummer Zuckerfabriken Aktiengesellschaft - Tyrnau (1905)

Česká Escomptni Banka a Uveřni Ústav. - Praha (1863)
Cseh Leszámítoló Bank és Hitelintézet - Prága
Böhmische Escompte Bank und Creditanstalt - Prag

Československá Akc. Spoločnost Produkce a Obchodu Vinem J. Palugyay a Synove
Csehszlovák Bortermelési és Borkereskedelmi Részvénytársaság Palugyay J. és Fiai
Tschechoslovakische Weinproduktions und Weinhandels Aktiengesellschaft J. Palugyay und Söhne (1853)

Csereháti Bank Részvénytársaság (Niľny-Medzev - Alsó-Mecenzéf)
Cserehater Bank Aktiengesellschaft - Metzenseifen (1870)

Deutsche Agrar und Industrie Bank (1912)
Német Agrár és Iparbank Részvénytársaság

Dunapská Banka Uč. Spol.
Duna Bank Részvénytársaság
Donau-Bank Aktiengesellschaft (1912)

Escomptná a Hospodárska Banka Uč. Spol.
Leszámítoló és Közgazdasági Bank Részvénytársaság
Escompte und Volkswirtschaftliche Bank Aktiengesellschaft

Filakovská Továreň na Emailovy Riad, Kovové Vyrobky a Slevárňa Uč. Spol.
Füleki Zománcedény-Fémárugyár és Vasöntöde Részvénytársaság
Füleker Emailgeschirr-, Metallwarenfabrik und Eisengiesserei Aktiengesellschalf (1908)

Hospodársky Cukrovár Uč. Spol. - Sered
Mezőgazdasági Cukorgyár Részvénytársaság - Szered
Landwirtschaftliche Zuckerfabrik Aktiengesellschaft (1918)

Klotilda Akciova Spol. Pro Chemicky Promysi. - Velky-Bočkov
Klotild Vegyipari Részvénytársaság - Nagybocskó
Clotild Aktiengesellschaft für Chemische Industrie (1922)

Komarňansky Prvy Úverny Ústav Uč Spol.
Komáromi Első Hitelintézet
Komarnoer Erste Kreditanstalt (1845)

Koąická Banka Uč. Spol.
Kassai Bank Részvénytársaság
Kaschauer Bank Aktiengesellschaft (1844)

Kreditanstalt der Deutschen Reg. Gen. M. B. H. Prag. (1911)

Liptováska Úverná Banka (Liplovsky Sväty Mikulás)
Liptói Hitelbank (Liptószentmiklós)
Liptaver Kreditbank (1866)

Lučenká Úverná Banka Uč. Spol. (Lučenec)
Losonci Hitelbank
Losoncer Creditbank Aktiengesellschaft (1875)

Ludová Banka V Ruľomberku
Rózsahegyi Népbank
Rosenberger Volksbank (1907)

Magnesitovy Priemysel Účastinná Spoločnost
Magnesit Ipar Részvénytársaság
Magnesit Industrie Aktiengesellschaft (1900)

Mannesmann-Coburg Horni a Hutni Závody Akc. Spol.
Mannesmann-Coburg Bánya- És Kohóművek Részvénytársaság - Nagyszombat
Mannesmann-Coburg Berg- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft (1913)

Národná Drevárska Priemyselná Uč. Spol. - Salanc
Nemzeti Faipar Részvénytársaság - Nagyszalánc
Nationale Holzindustrie Actiengesellschaft (1918)

Novozamska Ludova Banka Uč. Spol.
Érsekújvári Népbank Részvénytársaság
Érsekujvárer Volksbank Aktiengesellschaft (1872)

Sanatoria Dr. Szontagha Uč Spol. - Novysmokovec
Dr. Sontag Sanatoriumok Részvénytársaság - Újtátrafüred
Dr. Sontag Sanatorien Aktiengesellschaft

Slovenská Banka (1897)

Slovenská Poistovňa Uč. Spol.
Szlovák Biztosító Részvénytársaság
Slovakische Versicherungs Aktiengesellschaft (1921)

Slovenka Továrne Na Pleteny, Tkany a ©atkovy Tovar (Túrócszentmárton) (1919)

Slovenská Vsebbecná Úverná Banca
Szlovák Általános Hitelbank
Slovakische Allgemeine Creditbank (1921)

Spiąske-Nevoveskej Uvernej Banky Uč. Spol.
Szepes-Iglói Hitelbank Részvénytársaság
Zips-Igloer Kreditbank Aktiengesellschaft (1872)

©ahská Sporivá Banka Uč. Spol.
Ipolysági Takarékbank Részvénytársaság
Iplysager Sparbank Aktiengesellschaft (1868)

Tekovská L'udová Banka Uč. Spol. (Levice)
Barsmegyei Népbank Részvénytársaság (Léva)
Barser Komitats Volksbank Aktiengesellschaft (1890)

Továrňa na Kábele Uč.
Kábelgyár Részvénytársaság
Kabelfabrik Actiengesellschaft (1894)

Trebisovská Hospodárská Úverna Banka Uč. Spol.
Tőketerebesi Gazdasági Hitelbank Részvénytársaság
Trebisover Wirtschaftliche Creditbank Aktiengesellschaft

Účastinná Spoločnost Dynamit Nobel
Dynamit Nobel Részvénytársaság
Aktiengesellschaft Dynamit Nobel (1886)

Vranovská Úverná Banka Uč. Spol.
Varannói Hitelbank Részvénytársaság
Varannoer Kreditbank Aktiengesellschaft (1876)

®ilinská Súkenná Továrňa Uč. Spol.
Zsolnai Szövetgyár Részvénytársaság
Silleiner Tuchfabriks Aktiengesellschaft (1897)

®ivnostenská Banka Praha (1868)

 

Belgium

Société Anonyme de Tramways, d'Éclairage & d'Entreprises Électriques en Hongrie - Bruxelles (1899)

Société Anonyme de Tramways, d'Éclairage & d'Enterprises Electriques en Hongrie

 

Franciaország

Banque des Pays de l'Europe Centrale
Közép-Európai Országos Bank Részvénytársaság
Zentral Europäische Landerbank (1880)

 

Lengyelország

Bank Dyskontowy Warszawski (1871)
Warschauer Disconto-Bank

 

Románia

Banca Agniteana S. A.
Szt. Ágotai Bank Részvénytársaság
Agnethler Bank Aktiengesellschaft

S.A. Industria Petroleulul (Budapest)

S.A. Industria Petroleulul részvény 200 korona 1895

 

Szerb - Horvát - Szlovén királyság (Jugoszlávia)

Apatinska Banka I ©tedionica D. D.
Apatini Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság Apatin
Apatiner Bank und Sparkassa Aktiengesellschaft (1869)

Banca Agronmica Societate Pe Actii.
Gazdasági Bank Részvénytársaság Béla Crkva (Fehértemplom)
Landwirtschaftliche Bank Aktiengesellschaft (1902)

 

 

Régi értékpapír vásárlás >>
Historische Wertpapiere zu kaufen >>
Old share certificates and bonds to buy >>

 

 


részvények - kötvények - részvénytársaság - csekkek - eladó részvény és kötvény - értékpapír vásárlás - tőzsde
történelmi értékpapírok - békekölcsön - tervkölcsön - záloglevél - államadóssági kötvény - járadékkölcsön - font
gulden - forint - korona - pengő - dollár - márka - névérték - osztalék szelvény - index - árfolyam - piac - hozam - rt
élvezeti jegy - okirat - tözsrészvény és elsőbbségi részvény - részjegy és üzletrész - kárpótlási jegy - sorsjegyek
iroda és lakás kreatív dekorációs kellék - klasszikus és modern lakberendezés - kupon - kompasz - compass
© Részvény-Kötvény 2009-2014 - reszvenykotveny.hu