FŐOLDAL
Fogalmak
Régi értékpapír webáruház
Automobil, autóalkatrészek és repülőgépek
Ásványvíz-, szénsav- és szikvízgyárak

Bankok és takarékpénztárak

Biztosító intézetek
Bőr- és cipő-részvénytársaságok
Cukor-, cukorka- és csokoládégyárak
Élelmiszer-, hús-, jég-, konzerv- és állatkereskedelem
Építő részvénytársaságok
Építőanyag- és téglagyárak
Faipari részvénytársaságok
Filmipari, színház- és casino-részvénytársaságok
Fürdő- és szanatórium-
részvénytársaságok
Gumiáruk, kötszerek és orvosi műszerek
Háztulajdonos-
részvénytársaságok
Ingatlanforgalmi és parcellázó részvénytársaságok
Kereskedelmi és ipari részvénytársaságok
Kőolaj-, olajipari és aszfaltgyár-
részvénytársaságok
Kőszénbánya- és szénkereskedelmi részvénytársaságok
Közlekedési vállalatok
Malom részvénytársaságok
Mezőgazdasági ipar és állattenyésztés
Nyomdai, könyv-, hírlapkiadó- és sokszorosító vállalatok
Papír-, írószer- és betűöntőtársaságok
Raktárház- és műhelytelep-
részvénytársaságok
Szállítási és utazási részvénytársaságok
Szálloda-, panzió- és kávéház részvénytársaságok
Szeszipari részvénytársaságok
Textil- és kézműáru-
részvénytársaságok
Üveg- és porcelángyárak
Vas-, fém-, gépipari és műszaki részvénytársaságok
Vegyipari részvénytársaságok
Világítási (gáz-, acetilén-, izzófény-) részvénytársaságok
Villamossági részvénytársaságok
Különféle részvénytársaságok
Hitelszövetkezetek
Ipari, kereskedelmi és egyéb szövetkezetek

Állampapírok, Kötvények,
Budapest Kölcsönök

Külföldi részvénytársaságok
Hasznos linkek...
Információ, kérdés
   
 
   

 

Régi értékpapír vásárlás >>

 

Biztosító intézetek


Adriai Biztosító Társulat (Trieszt) Magyarországi Igazgatósága (1838)

Adria Biztosító Társulat (Budapest) Miskolci Vezér Ügynöksége (1838)

Agrippina Tengeri, Folyami és Szárazföldi Szállítmányokat Biztosító Társaság (Köln) Magyarországi Vezérképviselősége (1844)

Alliance Assurance Company Limited (London) Magyarországi Vezérképviselősége (1824)

Allianz és Gizella-Egylet Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Budapesti Fiókja

Anglo-Danubian Lloyd Általános Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Igazgatósága (1918)

Anglo-Danubian Lloyd Általános Biztosító Részvénytársaság kötvény 1941

Angol Biztosítási Képviselőségek Részvénytársaság (1924)

Angol Elemi Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Fiókja (1892)

Anker Általános Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Igazgatósága (1858)

Anker Általános Biztosító Részvénytársaság ellenbiztosítási szerződés Anker Általános Biztosító Részvénytársaság biztosítási szerződés 1898

Assicurazioni Generali Astra Biztosító Részvénytársaság (1921)

Atlas Élet-, Katonai Szolgálati- és Járadék Biztosító Részvénytársaság

Atlas Élet-, Katonai Szolgálati- és Járadék Biztosító  kötvény 1913

Badeni Biztosítótársaság Részvénytársaság (Mannheim) Magyarországi Vezérképviselete (1910)

Baseli Tűzkárbiztosító Társaság (Basel) Magyarországi Fiókigazgatósága (1917)

Bécsi Biztosító Társaság Magyarországi Igazgatósága (1818)

Bécsi Élet- és Járadékbiztosító Intézet Magyarországi Igazgatósága (1881)

Berlini Viktória Általános Biztosító Részvénytársaság Magyarországi Igazgatósága (1853)

Biztosítási Ügynökség Részvénytársaság (1924)

Budapest Viszontbiztosító Részvénytársaság (1911)

Budapest Viszontbiztosító Részvénytársaság részvény 400 korona 1911

Caritas Önsegélyező Egyesület M. Sz. (1872)

Commercial Union Assurance Company Itd. (London) Magyarországi Fiókigazgatósága (1922)

Consolidate (The) Assurance Co. Ltd. (London) Budapesti Fiókja (1903)

Corvinia Általános Biztosító Részvénytársaság (1922)

Cukoripari Biztosító Egyesület Magyarországi Képviselősége (1861-1926)

Danubius Szavatossági és Balesetbiztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Igazgatósága

Délkelet Biztosító és Viszontbiztosító Részvénytársaság (1921)

Dordrecht Életbiztosító Társaság (Dordrecht) Magyarországi Fiókja (1873)

Duna Általános Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Igazgatósága (1867)

Duna Általános Biztosító Részvénytársaság (Budapest) Miskolci Vezérügynöksége (1867)

Dunántúl Biztosító Részvénytársaság (1922)

Dunántúli Biztosító Részvénytársaság Sopron 5000 korona 1922

Economic Insurance Company Limited (London) Magyarországi Fiókja (1901)

Első Általános Baleset- és Kárbiztosító Társaság (Bécs) Magyarországi Vezérigazgatósága (1882)

Első Bécsi Tükörüveg-Biztosító Társaság Magyarországi Fiókja (1866)

Első Betörés- és Tűzbiztosító Társaság (Bécs) Budapesti Fiókja (1897)

Első Keresztény Biztosító Intézet Részvénytársaság (Budapest) Aligazgatósága Debrecen (1920)

Első Keresztény Biztosító Intézet Részvénytársaság részvény 200 korona 1921 Első Keresztény Biztosító Intézet Részvénytársaság részvény 10 pengő 1926

Első Magyar Általános Biztosító Társaság (1857)

Első Magyar Általános Biztosító Társaság kötvény 1944 Első Magyar Általános Biztosító Társaság kötelezvény 100 forint 1876

Első Magyar Általános Biztosító Társaság részvény 1000 korona 1911 Első Magyar Általános Biztosító Társaság részvény 2000 korona 1922

Első Magyar Általános Biztosító Társaság részvény 20000 korona 1923 Első Magyar Általános Biztosító Társaság részvény 50 pengő 1929

Első Magyar Általános Biztosító Társaság részvény 100 pengő 1929 Első Magyar Általános Biztosító Társaság részvény 100 pengő 1946

Északnémet Biztosító-Társaság (Hamburg) Magyarországi Vezérképviselősége (1857)

Európai Áru- és Podgyászbiztosító Részvénytársaság (1907)

Európai Áru- és Podgyászbiztosító Rt. 100 pengő 1926

Excess (The) Insurance Company Itd. (London) Magyarországi Fiókigazgatósága (1922)

Fonciere Általános Biztosító Intézet (1864)

Fonciére Általános Biztosító Intézet részvény 50 pengő 1926 Fonciére Általános Biztosító Intézet részvény 250 pengő 1926

Fortuna Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Fiók Igazgatósága (1919)

Frankfurti Általános Biztosító Magyarországi Fiókigazgatósága (1865)

Frankfurti Életbiztosító Részvénytársaság Magyarországi Fiókigazgatósága (1884)

Garantia Általános Biztosító Részvénytársaság (1920)

Guardian Assurance Company Limited (London) Magyarországi Vezérképviselősége (1893)

Gyáripari és Kereskedelmi Biztosító Részvénytársaság (1921)

Hazai Általános Biztosító Részvénytársaság (1895)
Főügynökség:
Győri Főügynökség

Hazai Általános Biztosító Rt. 20 pengő 1927

Hermes Biztosító Részvénytársaság (1920)

Hermes Biztosító Részvénytársaság részvény 10x20 200 pengő 1926

Hungária Általános Biztosító Részvénytársaság (1911)

Hunnia Általános Biztosító Részvénytársaság (1922)

Ivria Biztosító Részvénytársaság (1921) J

Jégkárfelvételi Iroda Kisbirtokosok Biztosító Intézete Részvénytársaság (1918)

Kisbirtokosok Biztosító Intézete Részvénytársaság
Főügynökség:
Győri Főügynökség

Kisbirtokosok Biztosító Intézete Részvénytársaság részvény 10 pengő 1926

Kölcsön Tűzkár és Janus Általános Kölcsönös Biztosító Intézet Magyarországi Igazgatósága (1825)

Kosmos Általános Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Fiókja (1910)

Közép-európai Biztosító Részvénytársaság (1920)

Liverpool And London And Globe Insurance Company Limited (Liverpool) Magyarországi Vezérképviselősége (1836)

London And Lancashire Insirance Company Limited (London)

Magyarországi Vezérképviselősége (1912)

Magántisztviselők Országos Nyugdíjegyesülete (1893)

Magyar Élet- és Járadékbiztosító Intézet M. Sz. (1901)

Magyar-Franczia Biztosító Részvénytársaság (1879)

Magyar-Francia Biztosító Részvénytársaság 100 forint 1889 Magyar-Francia Biztosító Részvénytársaság  részvény 200 forint 1884

Magyar Hollandi Biztosító Részvénytársaság (1916)
Vezérügynökségek:
Győri vezérügynökség
Szegedi vezégügynökség
Szombathelyi vezérügynökség

Magyar Jég- és Viszont-Biztosító Részvénytársaság (1890)

Magyar Jég- és Viszont-Biztosító Részvénytársaság részvény 200 korona 1913 Magyar Jég- és Viszont-Biztosító Részvénytársaság ideiglenes elismervény 25x1000 25000 korona 1925

Magyar Kölcsön Állatbiztosító Társaság M. Sz. (1899)

Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete (1882)

Magyarországi Munkások Rokkantsegélyező és Nyugdíjegylete (1893)

Magyar Országos Biztosító Intézet

Magyar Országos Biztosító Intézet hadikölcsön biztosítás

Malombiztosító Részvénytársaság (1922)

Mannheimi Biztosító Társaság (Mannheim) Magyarországi Vezérképviselősége (1891)

Mercur Általános Biztosító Részvénytársaság (1920)

Mezőgazdasággal és Erdészettel Foglalkozók Nyugdíjintézete (1893)

Minerva Általános Biztosító Részvénytársaság (1909)

Mutual (The) Newyorki Életbiztosító Társaság (New York) Magyarországi Vezérképviselősége (1842)

Nemzeti Általános Biztosító Részvénytársaság

Nemzeti Általános Biztosító Részvénytársaság részvény 5x200 1000 korona 1921

Nemzeti Baleset-Biztosító Részvénytársaság (1893)

Nemzeti Baleset-Biztosító Részvénytársaság részvény 200 korona 1911

Nemzetközi Baleset- és Kárbiztosító Társaság (Bécs) Magyarországi Vezérképviselősége (1890)

Nemzetközi Lloyd Biztosító Részvénytársaság (Berlin) Magyarországi Vezérképviselete (1870)

Nemzetközi Viszont- és Társbiztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Vezérképviselősége (1900)

Országos Gazdasági Munkáspénztár Országos Munkásbiztosító Intézet

Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet

Pan Általános Biztosító Részvénytársaság (1922)

Pannonia Magyar Viszontbiztosító Intézet (1862)

Pannonia Magyar Viszontbiztosító Intézet 600 korona 1911

Pannonia Magyar Viszontbiztosító Intézet 50 pengő 1941 Pannonia Magyar Viszontbiztosító Intézet 10x50 pengő 1941

Patria Általános Biztosító Részvénytársaság (Budapest) (1920)
Képviseletek:
Felsőmagyarországi vezérképviselet Miskolc

Pénzintézetek Országos Biztosító Részvénytársaság (Budapest) (1908)
Vezérügynökségek:
Vezérügynökség
Győri vezérügynökség

Phönix és Bécsi Egyesült Biztosító Részvénytársaság (Bécs) Magyarországi Igazgatósága (1860)

Phönix Életbiztosító Társaság (Bécs) Magyarországi Igazgatósága (1882)

Phönix Életbiztosító Társaság jogositvany 1934

Prágai Cukoripar Biztosító Egyesület Magyarországi Vezérképviselősége

Providentia Biztosító Részvénytársaság (1923)

Provincial (The) Insurance Company Limited (London) Magyarországi Fióktelepe (1903)

Prudentia Általános Biztosító Részvénytársaság (1914)

Prudentia Nemzetközi Élet- és Tőkebiztosító Részvénytársaság

Prudentia Nemzetközi Élet- és Tőkebiztosító Részvénytársaság tőkegyűjtési kötvény 1000 korona 1917 Prudentia Nemzetközi Élet- és Tőkebiztosító Részvénytársaság ideiglenes részvény 200 korona 1914

Reform Biztosító Szövetkezet (1920)

Royal Exchange Assuarnce (London) Magyarországi Fióktelepe

Star Életbiztosító Társaság (London) Bpesti Fiókja (1843)

Sun Angol Biztosító Intézet (London) Magyarországi Vezérképviselősége

Tisza Biztosító Társaság Debreczen

Tisza Biztosító Társaság részvény 60 forint 1877 Debreczen

Triesti Általános Biztosító Társulat (AG. Assicurazioni Generali Budapest) Magyarországi Igazgatósága (1831)
Főügynökségek:
Esztergomi főügynökség (1921)
Gyöngyösi főügynökség
Győri főügynökség
Hódmezővásárhelyi főügynökség
Jászberényi Főügynöksége (1891)
Kaposvári Főügynöksége
Kecskeméti Főügynöksége (1880)
Nagykanizsai Főügynöksége (1831)
Pécsi Főügynöksége (1831)

Turul Magyar Országos Biztosítóintézet Részvénytársaság (1918)

Unio Élet- és Gyermekbiztosító Intézet M. Sz. (1863)

Unio Gazdabiztosító Részvénytársaság (1912)

Universal Lloyd Elemi és Szállítmánybiztosító Részvénytársaság (1921)

Universale Általános Biztosítótársaság (Wien) Magyarországi Igazgatósága (1896)

Victoria Biztosító Társaság Kolozsvár

Victoria Biztosító Társaság részvény 200 forint 1871 Kolozsvár

Viktória Tűzbiztosító Részvénytársaság (Berlin) Magyarországi Fiókja (1904)

World (The) Auxiliary Insurance Corporation Limited (London) Magyarországi Fiókja (1919)

Würtembergi Szállítmánybiztosító Társaság (Heilbronn) Magyarorszégi Fiókja (1910)

 

Régi értékpapír vásárlás >>

 

 


részvények - kötvények - részvénytársaság - csekkek - eladó részvény és kötvény - értékpapír vásárlás - tőzsde
történelmi értékpapírok - békekölcsön - tervkölcsön - záloglevél - államadóssági kötvény - járadékkölcsön - font
gulden - forint - korona - pengő - dollár - márka - névérték - osztalék szelvény - index - árfolyam - piac - hozam - rt
élvezeti jegy - okirat - tözsrészvény és elsőbbségi részvény - részjegy és üzletrész - kárpótlási jegy - sorsjegyek
iroda és lakás kreatív dekorációs kellék - klasszikus és modern lakberendezés - kupon - kompasz - compass
© Részvény-Kötvény 2009-2014 - reszvenykotveny.hu